Tłumaczenia przysięgłe

przysiegle

Zasady pracy tłumaczy przysięgłych regulowane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.

 

Określone są tam warunki, jakie kandydat musi spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym, jak również sposób tłumaczenia, format, oraz metody naliczania należności za tłumaczenie bądź uwierzytelnienie oraz wiele innych aspektów związanych z pracą tłumacza.

Tłumacz w świetle prawa zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich wykonanych zleceń, nadając każdemu z nich unikalny numer repetytorium. Wpis powinien zawierać dane zleceniodawcy oraz informacje o wykonanym tłumaczeniu, takie jak ilość stron i wysokość pobranej należności.