Jakość w tłumaczeniach

jakoscTłumaczenia to rzemiosło intelektualne, dlatego też, nie ma możliwości zagwarantowania klientowi trzech elementów jednocześnie: wysokiej jakości, niskiej ceny, szybkości.Gdy najważniejszy jest jeden z tych elementów to za każdym razem pozostałe są osłabione.

 

Naszym zadaniem jest zdefiniowanie wspólnie z klientem co jest najważniejsze przy danym zleceniu, dlatego kategoryzujemy tłumaczenia na 3 poziomy:

 

Profesjonalna usługa tłumaczenia specjalistycznego i weryfikacji

Dokładne zbadanie przedmiotu i dziedziny przed rozpoczęciem tłumaczenia. Zbudowanie bazy terminologicznej niezbędnej do tłumaczenia. Profesjonalne tłumaczenie wykonane przez zawodowego tłumacza, dla którego język docelowy jest językiem ojczystym. Weryfikacja przetłumaczonego tekstu przez innego tłumacza w celu dodatkowego sprawdzenia poprawności stylu i spójności tekstu. Usługa zalecana w przypadku tłumaczenia specjalistycznych tekstów z danej dziedziny, bardzo ważnych materiałów firmowych, tekstów marketingowych, itp.

 

Udoskonalona usługa tłumaczenia wraz z weryfikacją

Profesjonalne tłumaczenie wykonane przez zawodowego tłumacza, dla którego język docelowy jest językiem ojczystym. Weryfikacja przetłumaczonego tekstu przez innego tłumacza w celu dodatkowego sprawdzenia poprawności stylu i spójności tekstu. Usługa zalecana w przypadku ważnych dokumentów handlowych, materiałów promocyjny i marketingowych, a także broszur i ulotek o produktach, itp.

 

Klasyczna usługa tłumaczenia

Profesjonalne tłumaczenie wykonane przez zawodowego tłumacza, dla którego język docelowy jest językiem ojczystym. Usługa zalecana w przypadku krótkiej korespondencji biznesowej, ogólnych treści, podstawowych materiałów firmowych i prywatnych, itp.